ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthเอกสารบรรยาย นโยบายด้านสุขภาพ (20/10/57)

 

กระทรวงสาธารณสุขจัด การประชุมถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โดยในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ได้มอบ นโยบายด้านสุขภาพ แก่ผู้บริหารระดับสูงส่วนกลาง อธิบดีกรมวิชาการต่างๆ ผู้แทนจากหน่วยงานในกำกับได้แก่ สปสช. สช. สพฉ. สวรส. สสส. สรพ. องค์การเภสัชกรรม รพ.บ้านแพ้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารรณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมประมาณ 1,000 คน

                 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

                  นโยบายด้านสุขภาพ
                      โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน)

                  รมว.สธ.เตรียมมอบ 6 โครงการใหญ่
                     เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ประชาชนไทย (ข่าวเพื่อสื่อมวลชน)


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 20 ตุลาคม 2557  views : 830     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,389 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด